Az alszopori iskola tanítói.

Imre deák 1691-ben említik.


Aáros István alsó-szopori Oskola mester 1695.


Halvax János meggyesi születésű III. éves képzős 1871. 11. 30-1873. 09.-ig tanított, majd Borbolyára távozott tanítani.


Staigner Gusztáv III. évfolyamos képzős 1873. 09- 1874 év végéig tanított, a Bács megyei Ihács községbe költözött.


Fodor Miklós: (Kemenesmihályfa 1857- Felszopor -1942.) Középiskoláit és a tanítóképzőt Sopronban végezte. Pályáját 1875. 05. 25.-én mint III. éves képzös Alszopori Evangélikus Népiskolában kezdte meg, ahol 1922-ig folytatta megszakítás nélkül, pedagógiai munkásságát. Ezen idő alatt felettesei legnagyobb elismerését vívta ki, és Károly király, II. osztályú arany éremmel jutalmazta, a tanítói pályán eltöltött eredményes működéséért.

 

 

 

 

Nagy Lajos (Bezi 1902- Székesfehérvár -1971) 1921. 12. 01-től 1948-ig, az iskolák államosításáig az Alszopori Evangélikus Népiskola tanítója, az ottani leányegyházközség vezetője és a nemeskéri templom kántora volt. Híres volt szép írásáról, amit tanítványaival is addig gyakoroltatott, amíg tanítványait erről ismerték fel más iskolák tanárai is. Említésre méltó népművelői és könyvtárosi tevékenysége. Ő látta el a tűzoltó egyesület jegyzői teendőit is. 1934-ben nősült meg felesége Gyarmathy Margit. Fia, aki 1935-ben született szintén a Lajos nevet kapta. 1948-1950-ig az összevont alszopori, és felszopori iskolák igazgatója. A községegyesítés természetesen együtt járt az iskolaegyesítéssel, így azután Nagy Lajos 1950-től nyugdíjba vonulásáig az újkéri iskola magyartanáraként dolgozott tovább. A tanító urat 1962-ben, Kiváló Tanító címmel jutalmazták, melyet az Országházban Losonczi Pál adott át neki. Az Újkéri Iskolában névét egy alapítvány őrzi. Születésének 100. évfordulója alkatmából, 2002. október 24.-én, az iskola folyosóján emléktáblát helyeztek el, kiemelkedő tanítói munkássága emlékére.