Akik említésre méltók

Czuppon György:
(Alszopor 1755.- Szombathely 1820) kanonok, nyelvész. A Szily János alapította szeminárium tanára. Szentírástudományt és keleti nyelveket tanított

alszopori Nagy István:
(1777-1843) Esterházy Pál kerületi mérnöke. Ő ásatta Esterházy Pál költségén 1835-től fogva több évig a Hanságon végig, Győr felé vezető csatornát. 1809-ben a nemesi felkelő seregben, mint kapitány szolgált, s a Győr alóli visszavonulás alkalmával, a visszavonuló nemesi felkelő sereg, egy részét, az általa jól ismert Hanságon, szerencsésen keresztül vezette, akkori időből Davidovics és Mesko tábornokoktól, dicsérő okleveleket kapott. Sírja az alszopori temetőben található.

Simunyák János:
(Alsó-Szopor. 1813.02.17.-) Volt tizedes 1833-tól- 1839-ig az 5. huszárezredben szolgált. 1848 októberében altiszt lesz a Győrben szerveződő 23. honvédzászlóaljnál. Nov. 13-tól hadnagy alakulatánál a feldunai hadtestben. 1849 február elején egy szállítóoszlop parancsnoka Karcagon.

Munczy Ádám és fia Munczy Lajos:
Munczy Ádám (1819.-1904.) 1848-as szabadságharcban Farkas Miska cigányprimás bandályával Klapka György seregének tábori zenekarában játszott. 1848-ban és 1850-ben Alszoporon két gyereke született, az újkéri anyakönyv bejegyzése szerint, felesége Horváth Julianna.
Fia Munczy Lajos cigányprimás (1846–1910) 1861-ben mint a „csepregi zenésztársaság” prímása Vajda Ferenc prímástársával együtt 12 tagú zenekaruk számára letelepedési engedélyt kért Sopronban, (a Munczy-családra vonatkozóan Alsószopor község igazolja a 10 évi megszakítás nélküli otttartózkodást), felesége Tschürtz Elvine. 1871-től a bécsi konzervatóriumba tanult, éveken át tagja, elsőhegedűse volt Bécs Operazenekarának, s egyúttal herceg Eszterházy Pál házimuzsikusa is. Később saját zenekart szervezett. Az 1880-as évek második felében már a világot járta. Neves fürdőhelyeken és európai fővárosokban (Szentpétervárott, Madridban, Londonban) koncertezett. Együttesében muzsikált klarinétos édesapja és csellista öccse, Béla, valamint hegedűművész sógora Makkay Béla. 1886-ban zenekarával együtt résztvett Bayreuthban Liszt Ferenc temetésén. Ezt követően 16 hónapig tartó amerikai körútra indult, Washingtonban, majd New Yorkban szerzett hírnevet a magyar zenének. Klasszikusokat, operettet, magyarnótát egyaránt játszott, széles repertoárjával, virtuozitásával elbűvölte közönségét. Ha nem tartózkodott külföldön, a soproni Arany Szarvas vendéglőben, a mai Pannóniában játszott. 1895-ben újabb amerikai körútra indult, ahol a chicagói világkiállításon Munkácsy Mihállyal is megismerkedett. A turné után Budapesten telepedett le. A városligeti Gerbeaud pavilonban muzsikált, ahol az 1896-ban hazánkba látogató portugál, majd a következő évben Erzsébet magyar királynő gyönyörködött játékában.

Fodor Miklós:

(Kemenesmihályfa 1857- Felszopor 1942) Középiskoláit és a tanítóképzőt Sopronban végezte, ahol 1877.-ben nyerte tanítói oklevelét. Pályáját még ez esztendőben az Alszopori Evangélikus Népiskolában kezdte meg, ahol 1922-ig folytatta megszakítás nélkül, pedagógiai munkásságát. Ezen idő alatt felettesei legnagyobb elismerését vívta ki, és Károly király, II. osztályú arany éremmel jutalmazta, a tanítói pályán eltöltött eredményes működéséért.

 


Gyarmathy Ferenc Géza:

Evangélikus lelkész (Tabon 1911-1949) (Alszopor 1885- szülei Gyarmathy Dénes és Seregély Anna) Egy fiú és leánygyermeke született. Érettségit Sopronban tett 1905-ben, a teológiát ugyan ott végezte, 1909-ben avatták lelkésszé. Mint segédlelkész működött Nagygeresden, Pakson és Pápán, 1911 óta Tabon rendes lelkész. A Balatonvidéki Lelkészi Kör elnöke, községi képviselőtestület tagja, a Kaszinó alelnöke és a Tabvidéki Takarékpénztárnak aligazgatója volt.

 


Gyarmathy Dénes:
Evangélikus lelkész (Alszopor, 1895- szülei Gyarmathy Dénes és Seregély Anna) középiskoláit Sopronban, teológiai tanulmányait Sopronban, Bécsben és Lipcsében végezte. Papi hivatását Körmenden, mint segédlelkész kezdte, majd Szombathelyen hitoktatóként folytatta. 1922-ben került Rábaszentandrásra. A gazdakör és a levente egyesület elnöke volt. Felesége Horváth Ilona volt, két fiúgyermekük született.

Nagy Lajos
:

(Bezi 1902- Székesfehérvár 1971) 1921-től 1948-ig, az iskolák államosításáig az Alszopori Evangélikus Népiskola tanítója, az ottani leányegyházközség vezetője és a nemeskéri templom kántora volt. A községegyesítés természetesen együtt járt az iskolaegyesítéssel, így azután Nagy Lajos 1950-től nyugdíjba vonulásáig az újkéri iskola magyartanáraként dolgozott tovább. A tanító úrat 1962-ben, Kiváló Tanító címmel jutalmazták.


 

alszopori Nagy Elemér:

(Sopron 1929-Bp.1991) Ybl díjas építész. 1960-64 között meghívott előadó a Magyar Iparművészeti Főiskolán. A M. Építőművészek Szövetségének 1960-tól vezetőségi tagja, 1973-1982 között tagja volt a Szövetség elnökségének. Vezetője a Szövetség Kós Károly Körének. 1961-től haláláig főszerkesztője, ill. szerk.-bizottsági elnöke a Magyar Építőművészet c. folyóiratnak. 1979-től vezetőségi tagja a CICA-nek (Comité International des Critiques ďArchitecture), 1983 óta résztvevője az IKAS-nak (Internationaler Kongress: Architektur und Städtebau). Az alszopori temetőben nyugszik finn feleségével együtt.Giczy János:

(Alszopor 1933-) Sopronban élő festőművész, főiskolai tanár, a Magyar Képzőművészeti Szövetség tagja. 1997-ben jelent meg "Invitáció" című önéletrajzi írásokat, és képeinek színes reprodukcióit tartalmazó könyve.


Szopori Nagy Lajos Dr.:

(Alszopor 1935- Székesfehérvár 2005) Tanár, műfordító, a finn irodalom értője. Számtalan regényt, verset fordított magyarra. Az írószövetség tagja, finn egyetemeken előadó. 1991 óta a helsinki magyar követség sajtóatasséja.
Dombóvári Miklós:

(Alszopor 1940- Budapest 1956) Ipari tanuló, az 56-os forradalom áldozata.

Erős Attila:

Lord eggyüttes gitárosa