Története.

Alszopor pecsétje.

Alszoport (Alsó-Szopor) 1277-ben "Villa Zupur"-ként említik. A XIII. században soproni vár jobbágyai lakták. Szopory Nagy Péter 1589-ben Rudolf királytól nádori új adományt vitt Alsó-Szoporra, Fejérkövi akkori esztergomi érsek és királyi helytartótól, miután ez okmány szerint előbbi adomány-levelük elveszett. 1693. 12. 13.-án a nemeskéri lelkész behívatta Alszopor képviselőit, és jegyzőkönyvbe vették, hogy külön lelkészük nincs, tanítójuk Aáros István, aki tisztét híven tölti be. Az alszopori iskolát az 1713/14-es egyházlátogatáson is említik. Az iskolát 1888-ben újjáépítették, ide jártak a környező falvak Alszopor, Felszopor, Simaháza, Makkoshetye, Iklánberény és Felsőság evangélikus diákjai. A katolikus gyerekek Alszoporról és Makkoshetyéről Ságra jártak iskolába. Alszoporon 1855-ben tüzvész pusztitott és porig égett. Tüzoltó egyesület 1889.07.21.-én alakult, elnöke: Gyarmathy Ferenc, főparancsnok: Németh Jenő, alparancsnok: Fodor Miklós, jegyző: Mesterházy Boldizsár volt. Az alszopori evangélikus lakosok 1913-ban a falu közepén telket vásároltak, hogy templomot építsenek. Amit 1917-re a reformáció 400 éves jubileúmára szerettek volna felépíteni, de az I. világháború kitörése megakadályozta. Alszopor Alsó-Szopor és Makkoshetye egyesüléséből jött létre 1928-ban. 1948-ban felsőbb utasításra egyesült Felszoporral, majd 1950-ben Újkérrel. Az akkori hatalom Alszoport el akarta sorvasztani, ami további fejlődését nagyban befolyásolta. Lakói vegyesen, az evangélikus, és római katolikus vallást gyakorolják.

 

 

Lakosok száma.

 

Év
1728.
239
1786.
194
1848.
115
1880.
284
1900.
246
1930.
455 (Makkoshetyével)
1941.
301
1949.
279
1961.
203
2004.
100
2009.
95


Az 1809 Napóleon elleni felkelő seregben szolgáltak.

Doma Ferenc
Simon József

Az 1848-49-es szabadságharcban résztvett.

Simunyák János

1848-49-ben nemzetőrök voltak

Adorján Zsigmond
Ágoston István
Bentsik Ferenc
Bentsik István
Czuppon Ferenc
Farkas József
Fördös József
Gyarmathy Ferenc
Gyarmathy János
Horváth Dávid
Horváth János
Horváth János
Horváth János
Ivántsits József
Kiss Antal
Nagy Sándor
Németh Sándor
Pór Mátyás
Skriba János
Skriba László
Simon József
Simunyák József
Szilágyi László
Szopory Imre
Szopory Sámuel


Az I. világháború áldozatai.


Bokor István
Csuka István
Csuka Lajos
Hetyey Miklós
Horváth Elek
Horváth Sándor
Horváth József
Károly István
Kovács Gyula
Simon Gyula
Simon István
Simon József
Szopory János
Takács István


A II. világháború áldozatai.


Katonák

Csuka Lajos
Csuka Sándor
Faller Antal
Garamvölgyi Sándor
Horváth Lajos
Princzes József
Varga Antal

Civilek

Horváth Sándor
Orbán Sándor
Szopory Imre

1956'

Dombóvári Miklós